Vinets värld

Hälsa på oss

Äldsta bevis på vinkonsumtion upptäckts i Europa. 4 300 år gamla druvrester hittades i Grekland.