Vinets värld

Hälsa på oss

Vinföreningen CEEV försvarar sig mot EU:s rapport om cancer och alkohol BECA-kommittén:

All alkoholkonsumtion, hur liten den än är, ökar risken för cancer.

Generalsekreteraren för European Confederation of Enterprises in the Wine Sector (CEEV), Ignacio Sánchez Recarte, motsätter sig en rapport från Europaparlamentets kommitté för bekämpning av cancer (BECA). I utkastet anges att all form av alkoholkonsumtion, hur liten den än är, ökar risken för cancer. I en intervju med franska vitisphere.com sa han att vissa aktörer och organisationer "förenklar och trivialiserar" kommunikationen om konsumtion av alkoholhaltiga drycker och risken för cancer. "Vi förväntade oss inte att parlamentets BECA-utskott endast skulle överväga en partiell syn på de vetenskapliga rönen", sa han. Betänkandet skulle röstas om i EU-parlamentet – och skulle därmed vara Europaparlamentets officiella ståndpunkt om det godkänns.

"Om uppsatsen antas på det här sättet skulle det tyda på att det inte råder någon tvekan om att all alkoholkonsumtion är skadlig för hälsan. Vi vet dock att detta bara är en del av de vetenskapliga resultaten", betonade Sánchez Recarte. Denna grundläggande tendens innehållsmässigt hade hittills främst observerats i de nordeuropeiska länderna. Nu hade denna position hittat sin väg till Bryssel.

Argumentationen motiverar dock "en blankocheck för införandet av en politik som är tänkt att begränsa konsumtionen i sig, men inte missbruk". Som en konsekvens skulle de politiska ledarna "ifrågasätta stödprogrammen för vinsektorn, inklusive stöd för reklam". Detta kan vara "början på slutet av vinsektorn som vi känner den".

CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins) i Bryssel representerar cirka 7 000 företag inom den europeiska vinsektorn. Enligt CEEV står företagen för mer än 90 % av den europeiska vinexporten till ett värde av cirka 12,8 miljarder euro.