Vinets värld

Hälsa på oss

EU. Hvad har de gang i ????

EU-omröstning: Det finns inget som heter säker alkoholkonsumtion

EU-parlamentet godkänner cancerrapporten med tydliga krav.

Europaparlamentet i Strasbourg har antagit en rapport från specialkommittén för kamp mot cancer, enligt vilken det inte finns någon säker konsumtion av alkohol. Den intar därmed en ståndpunkt från Världshälsoorganisationen (WHO), som förbereder ett världsomspännande program mot alkoholberoende. 652 ledamöter röstade för betänkandet, 15 emot och 27 avstod från att rösta.

I rapporten konstateras nu, i något försvagad form, att risken för cancer är "ju lägre alkoholkonsumtion". En direkt hänvisning till WHO-uppsatsen finns däremot i denna formulering: "EU-parlamentet hänvisar till WHO-studien enligt vilken den säkraste gränsen för alkoholkonsumtion är ingen alkoholkonsumtion när det gäller cancerprevention".

Tidigare hade vinodlingsstater som Italien lagt fram flera ändringsförslag för att införa de hälsofrämjande aspekterna av Medelhavskosten. De avvisades dock av EU-parlamentet med mestadels klar majoritet. Endast i en detalj försvagades utkastet till betänkande något: ordet "alkoholkonsumtion" ersattes i ett stycke med det mer moderata uttrycket "skadlig alkoholkonsumtion". I ett första uttalande välkomnade generalsekreteraren för den tyska vinodlarföreningen (DWV), Christian Schwörer, nyanseringen: "Vi välkomnar antagandet av den ändrade rapporten. Den antagna texten skiljer nu i grunden mellan skadlig och måttlig konsumtion. Den rekommenderar också ge konsumenterna information om måttlig och ansvarsfull alkoholkonsumtion istället för att främja användningen av omotiverade hälsovarningar, säger Schwörer.

EU-parlamentets godkännande av betänkandet kan ändå påverka den europeiska vinindustrin massivt. Eftersom kraven för att bekämpa cancer är omfattande och delvis drastiska. Till exempel säger rapporten: "Europaparlamentet förespråkar att minska den skadliga konsumtionen av alkohol med minst tio procent till 2025." Detta inkluderar "den planerade revideringen av EU:s lagstiftning om alkoholbeskattning och om privatpersoners gränsöverskridande inköp av alkohol, samt en översyn av alkoholprissättningen, inklusive övervägande av ökade skatter på alkoholhaltiga drycker."

Dessutom efterlyser riksdagsbetänkandet omfattande begränsningar av annonsering på nätet: minderåriga ska "skyddas bland annat i den digitala miljön från reklambudskap riktade mot alkoholkonsumtion, samt från produktplaceringar och sponsring av alkoholmärken". Rapporten efterlyser också ett strikt förbud mot försäljning av alkoholhaltiga drycker till ungdomar: EU uppmanas att "främja åtgärder för att minska och förebygga alkoholrelaterade skador", vilket inkluderar en europeisk strategi för att minderåriga helt avstår från alkohol, tillsammans med lagförslag där så är lämpligt".

Som redan förväntats av många experter kan vinproducenter snart också tvingas av EU att visa varningar på etiketten: "EU-parlamentet stöder tillhandahållandet av bättre information till konsumenterna genom att förbättra märkningen av alkoholhaltiga drycker genom ytterligare hälsovarningar." Det är dock de enskilda EU-staterna som ansvarar för det politiska uppfyllandet av kraven.