Hälsa på oss

Franskt vin produceras i flera regioner i hela Frankrike, i kvantiteter mellan 50 och 60 miljoner hektoliter per år, eller 7-8 miljarder flaskor. Frankrike har världens näst största totala vinodlingsområdet, bakom Spanien och är i positionen att vara världens största vinproducent, förlora det en gång (2008) till Italien. Franskt vin spårar sin historia till den 6: e århundradet f.Kr., med många av Frankrikes regioner, går deras vinframställning historia till romartiden. De viner som produceras idag allt från dyra high-end viner, där säljs internationellt, till mer blygsamma viner oftast bara ses i Frankrike.

Två begrepp som är centrala för övre delen franska viner är begreppet "terroir", som förbinder stilen på vinerna till de specifika platser där druvorna odlas och vinet är gjort, och Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)-systemet. Appellation regler definieras noga vilka druvsorter och praxis vinframställning är godkända för klassificering i varje Frankrikes flera hundra geografiskt avgränsade appellationer, vilket kan omfatta hela regioner, enskilda byar eller ens specifika vingårdar.

Frankrike är källan till många druvsorter (som Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc och Syrah) som nu planteras över hela världen, liksom vinframställningsmetoder och stilar av vin som har antagits i andra producerande länderna. Även om vissa producenter har gynnats under de senaste åren från stigande priser och ökad efterfrågan på vissa av prestige viner från Bourgogne och Bordeaux, den franska vinindustrin som helhet har påverkats av en nedgång i den inhemska konsumtionen, liksom ökad konkurrens från både den nya World och andra europeiska länder.

 

AOC Appellation Contrôlée

Detta är den högsta klassen för franska viner. Cirka 35 procent av produktionen är AOC (på engelska även benämnd AC). Kraven kan variera från region till region men innehåller alltid bestämmelser om

  • produktionsområde - ska vara avgränsat och med en speciell jordmån

  • tillåtna druvsorter - ska ha lokala traditioner i området

  • vinodling - berör avståndet mellan rankorna, beskärnings- och uppbindningssätt samt behandling av vinstockarna

  • maximalt skördeuttag per hektar

  • vinifikationsmetod som också innefattar lagring

  • minsta alkoholhalt som erhålls utan tillsatser.

Ju mer specificerad den geografiska beskrivningen är, desto högre appellationsstatus och striktare bestämmelser gäller. I vissa områden är till och med individuella vingårdar uppdelade i flera AOC:s med olika kvalitetsstatus.

VDQS - Vins Délimités de Qualité Supérieure
Denna klassifikation infördes 1949 som ett slags inkörsport till AOC-status, och många viner som ursprungligen klassats som VDQS har idag höjts till AOC (t.ex. Minervois och Corbières). En del andra (t.ex. Bugey) är glada att behålla sin lägre VDQS-status.

Vins de Pays (lantviner)
Vin de Pays är ett dekret som i september 1979 tillkom på initiativ av vinhandeln som ville ge vissa "vins de table" ökad status. Samtidigt skärptes kvalitetskraven, och kvantiteten av bulkvin minskades framför allt i områden som Midi.

Idag finns 141 olika Vins de Pays i Frankrike, vilka tillsammans utgör cirka 15 procent av produktionen.

Vin de Pays
Vin de Pays kännetecknas av regler på följande områden:

  • Produktionsområdet (t.ex. Vin de Pays d'Oc) innefattar fyra departement, ett departement som Vin de Pays de l'Aude eller en zon inom samma departement som i Vin de Pays des Côteaux de Peyrac.

  • Varje Vin de Pays ska ha en lista över rekommenderade druvsorter. I allmänhet fler än för AOC och VDQS. Odlare tillåts att prova klassiska druvor från andra regioner, vilket på senare tid givit flera intressanta resultat.

  • De maximala tillåtna skördeuttaget är 90 hl/hektar, utom i vissa områden där det är 80 hl/hektar.

  • Särskilda analysmetoder - bland annat måste alkoholstyrkan vara minst 9 volymprocent i norr och 10 volymprocent i söder och ha en viss maxhalt av svavel och volatila syror.

Vins de Table

38 procent av allt vin som produceras i Frankrike tillhör denna kategori. Vin de Table de France kan komma från hela landet och innehålla vilka druvsorter som helst. Det får dock inte vara chaptaliserat. Skördeuttagen anges inte, men om produktionen överstiger 100 hl/ha måste druvmusten skickas till destillation. Ju större överproduktionen är desto lägre pris betalas per hektoliter för destillationsvinet. Regeln infördes för att stimulera odlarna att begränsa sina skördeuttag och plantera bättre druvsorter. Syftet var att höja kvaliteten, och regeln börjar nu ge resultat.